Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 december 2018

Nästa händelse: Justering 11 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-06
Justering: 2018-12-11
Trycklov: 2018-12-13
Betänkande 2018/19:MJU1
3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-17
Debatt i kammaren: 2018-12-18
4

Beslut

Beslut: 2018-12-18