Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 december 2018

Nästa händelse: Justering 11 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat