Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 december 2018

Nästa händelse: Justering 11 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-06
Justering: 2018-12-11
Trycklov: 2018-12-12
Betänkande 2018/19:MJU2
3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-14
Debatt i kammaren: 2018-12-15
4

Beslut

Beslut: 2018-12-17