Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 december 2018

Nästa händelse: Beredning 13 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat