Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU5

Planerat beslutsdatum: 21 december 2018

Nästa händelse: Beredning 11 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-18
Trycklov: 2018-12-18
Betänkande 2018/19:FiU5
3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-20
Debatt i kammaren: 2018-12-21
4

Beslut

Beslut: 2018-12-21