Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU1

Planerat beslutsdatum: 17 december 2018

Nästa händelse: Beredning 11 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-13
Betänkande 2018/19:SkU1
3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-15
Debatt i kammaren: 2018-12-17
4

Beslut

Beslut: 2018-12-17