Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 december 2018

Nästa händelse: Justering 11 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat