Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 november 2017

Nästa händelse: Justering 23 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat