Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 december 2018

Nästa händelse: Justering 11 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-04
Justering: 2018-12-11
Trycklov: 2018-12-11
Betänkande 2018/19:UU1
3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-12
Debatt i kammaren: 2018-12-13
4

Beslut

Beslut: 2018-12-13