Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 december 2018

Nästa händelse: Beredning 11 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-04
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-14
Betänkande 2018/19:FöU1
3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-15
Debatt i kammaren: 2018-12-17
4

Beslut

Beslut: 2018-12-17