Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 december 2018

Nästa händelse: Beredning 13 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-06
Justering: 2018-12-18
Trycklov: 2018-12-18
Betänkande 2018/19:SoU1
3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-19
Debatt i kammaren: 2018-12-20
4

Beslut

Beslut: 2018-12-20