Utökad samverkan mellan domstolar

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU26

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2017
Nästa händelse: Beredning 4 maj 2017

Utökad samverkan mellan domstolar

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-04
Justering: 2017-05-18
Trycklov: 2017-05-19
Betänkande 2016/17:JuU26
3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-30
Debatt i kammaren: 2017-05-31
4

Beslut

Beslut: 2017-05-31