Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU31

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 juni 2018

Nästa händelse: Justering 5 juni 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-05
Trycklov: 2018-06-05
Betänkande 2017/18:SoU31
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-08
Debatt i kammaren: 2018-06-11
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13