Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU14

Planerat beslutsdatum: 27 april 2017
Nästa händelse: Justering 6 april 2017

Väg- och fordonsfrågor

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

61 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-14
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-24
Betänkande 2016/17:TU14
3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-26
Debatt i kammaren: 2017-04-27
4

Beslut

Beslut: 2017-04-27