Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 juni 2019

Nästa händelse: Justering 15 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-11
Justering: 2019-05-15
Trycklov: 2019-05-31
Betänkande 2018/19:TU16
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-04
Debatt i kammaren: 2019-06-05
4

Beslut

Beslut: 2019-06-12