Valfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU25

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 april 2019

Nästa händelse: Justering 26 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-05
Justering: 2019-03-26
Trycklov: 2019-03-28
Betänkande 2018/19:KU25
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-10
Debatt i kammaren: 2019-04-11
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11