Vapenfrågor

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU17

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 7 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-03-29
Betänkande 2018/19:JuU17
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer