Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU9

Planerat beslutsdatum: 1 mars 2017
Nästa händelse: Bordläggning 28 februari 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:TU9 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lagändringar om värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur och avslår yrkandena i sex följdmotioner. De föreslagna bestämmelserna syftar till att göra det möjligt att på frivillig väg återföra till samhället delar av den värdeökning för fastigheter som uppstår till följd av stora investeringar i transportinfrastruktur. Vidare föreslås en ändring som förtydligar att kommuner får medfinansiera byggande av järnväg, vilket innefattar tunnelbana och spårväg, som ett landsting är huvudman för.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.
I betänkandet finns tio reservationer (M, SD, C, L, V, KD).
Behandlade förslag
Proposition 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transport­infrastruktur.
19
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

6 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-31
Justering: 2017-02-21
Trycklov: 2017-02-24
Reservationer 10
Betänkande 2016/17:TU9

Förslagspunkter

1. Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
2. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:45 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2016/17:3548 av Emma Wallrup m.fl. (V) och

2016/17:3549 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

2. Påverkan på byggtakten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

3. Konsekvenser och uppföljning av lagstiftningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3552 av Anders Åkesson (C) yrkande 1 och

2016/17:3558 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

4. Lagstiftningens framtida utformning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3552 av Anders Åkesson (C) yrkande 2,

2016/17:3557 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkandena 2-5 och 7-10 samt

2016/17:3558 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (L)
Reservation 9 (KD)

5. Några andra frågor om finansiering av transportinfrastruktur

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3557 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkandena 1 och 6.

Reservation 10 (L)

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-28
Debatt i kammaren: 2017-03-01
4

Beslut

Beslut: 2017-03-01
5 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
2. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:45 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2016/17:3548 av Emma Wallrup m.fl. (V) och

2016/17:3549 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

2. Påverkan på byggtakten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

3. Konsekvenser och uppföljning av lagstiftningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3552 av Anders Åkesson (C) yrkande 1 och

2016/17:3558 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

4. Lagstiftningens framtida utformning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3552 av Anders Åkesson (C) yrkande 2,

2016/17:3557 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkandena 2-5 och 7-10 samt

2016/17:3558 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (L)
Reservation 9 (KD)

5. Några andra frågor om finansiering av transportinfrastruktur

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3557 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkandena 1 och 6.

Reservation 10 (L)