Vattenvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU11

Planerat beslutsdatum: 1 mars 2018

Nästa händelse: Beredning 23 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-23
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-22
Betänkande 2017/18:MJU11
3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-28
Debatt i kammaren: 2018-03-01
4

Beslut

Beslut: 2018-03-01