Vattenvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2019

Nästa händelse: Trycklov 24 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-24
Betänkande 2018/19:MJU13
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-02