Vissa bestämmelser om dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien, m.m.

Skatteutskottets betänkande 1995/96:SkU33

Beslutat: 11 juni 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-05-28
Justering: 1996-05-30
Betänkande 1995/96:SkU33

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1996-06-11

Protokoll med beslut