Vissa förslag om personlig assistans

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU17

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 februari 2018

Nästa händelse: Trycklov 23 februari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat