Vissa frågor om läkemedelsregistret

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU2

Planerat beslutsdatum: 27 september 2017
Nästa händelse: Justering 14 september 2017

Vissa frågor om läkemedelsregistret

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-06-08
Justering: 2017-09-14
Trycklov: 2017-09-22
Betänkande 2017/18:SoU2
3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-26
Debatt i kammaren: 2017-09-27
4

Beslut

Beslut: 2017-09-27