Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid

Utrikesutskottets utlåtande 2017/18:UU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 2017

Beslut

Diskussionsunderlag om säkerhetshot har granskats (UU5)

EU-samarbetet har en viktig roll i att värna vår gemensamma säkerhet. Det framhåller riksdagen i sin granskning av ett diskussionsunderlag från EU-kommissionen som handlar om framtiden för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Syftet med underlaget är att starta diskussioner i EU:s medlemsländer om hur de vill att EU ska utvecklas på området.

Enligt EU-kommissionen är många av de hot vi står inför i dag gränsöverskridande och hanteras bäst genom ökat samarbete. Kommissionen presenterar i diskussionsunderlaget tre olika scenarier på vägen mot en säkerhets- och försvarsunion.

Riksdagen stöder ambitionen att stärka den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Det understryker dock samtidigt att detta område framförallt är medlemsstaternas kompetensområde. Riksdagen lade granskningen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-21
Justering: 2017-10-26
Trycklov: 2017-11-02
Reservationer 2
Utlåtande 2017/18:UU5

Diskussionsunderlag om säkerhetshot har granskats (UU5)

EU-samarbetet har en viktig roll i att värna vår gemensamma säkerhet. Det framhåller utrikesutskottet i sin granskning av ett diskussionsunderlag från EU-kommissionen som handlar om framtiden för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Syftet med underlaget är att starta diskussioner i EU:s medlemsländer om hur de vill att EU ska utvecklas på området.

Enligt EU-kommissionen är många av de hot vi står inför i dag gränsöverskridande och hanteras bäst genom ökat samarbete. Kommissionen presenterar i diskussionsunderlaget tre olika scenarier på vägen mot en säkerhets- och försvarsunion.

Utrikesutskottet stöder ambitionen att stärka den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Det understryker dock samtidigt att detta område framförallt är medlemsstaternas kompetensområde. Med det föreslår utrikesutskottet att riksdagen lägger utskottets granskning till handlingarna. Det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-07
Debatt i kammaren: 2017-11-08
4

Beslut

Beslut: 2017-11-08
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Webb-tv: Beslut

  • 8 november 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna


Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 74 0 9
SD 0 0 38 8
MP 23 0 0 2
C 0 17 0 5
V 17 0 0 4
L 0 15 1 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 2 2
Totalt 140 120 41 48