Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union

Finansutskottets utlåtande 2017/18:FiU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2017

Beslut

Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union har granskats (FiU18)

Det är viktigt att EU hålls samman och att frågor som rör hela EU diskuteras och beslutas om av samtliga medlemsländer. Fokus bör ligga på att effektivt genomföra redan beslutade insatser snarare än att inrätta nya tillvägagångssätt och organ. Det är några av de punkter finansutskottet vill lyfta fram efter att ha granskat EU-kommissionens diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union. Underlaget är en del i en diskussion om EU:s framtid som ska pågå till Europaparlamentsvalet 2019. I diskussionsunderlaget presenteras flera åtgärder som syftar till att stärka den ekonomiska och monetära unionens funktionssätt.

Finansutskottet vill även lyfta fram hur viktigt det är att vägvalen i den ekonomiska politiken ska göras på nationell nivå.

Riksdagen la utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-21
Justering: 2017-11-07
Trycklov: 2017-11-08
Reservationer 1
Utlåtande 2017/18:FiU18

Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union har granskats (FiU18)

Det är viktigt att EU hålls samman och att frågor som rör hela EU diskuteras och beslutas om av samtliga medlemsländer. Fokus bör ligga på att effektivt genomföra redan beslutade insatser snarare än att inrätta nya tillvägagångssätt och organ. Det är några av de punkter finansutskottet vill lyfta fram efter att ha granskat EU-kommissionens diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union. Underlaget är en del i en diskussion om EU:s framtid som ska pågå till Europaparlamentsvalet 2019. I diskussionsunderlaget presenteras flera åtgärder som syftar till att stärka den ekonomiska och monetära unionens funktionssätt.

Finansutskottet vill även lyfta fram hur viktigt det är att vägvalen i den ekonomiska politiken ska göras på nationell nivå.

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-14
Debatt i kammaren: 2017-11-15
4

Beslut

Beslut: 2017-11-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Webb-tv: Beslut

  • 15 november 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

Reservation 1 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 73 0 0 10
SD 38 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 16 0 0 0
- 3 0 0 1
Totalt 283 19 0 47