Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av kombidirektivet

Trafikutskottets utlåtande 2017/18:TU8

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 17 januari 2018

Nästa händelse: Bordläggning 16 januari 2018

Utskottets förslag

Förslag om maxavstånd mellan omlastningsterminaler för gods går för långt (TU8)

EU:s förslag om att införa ett maxavstånd mellan terminaler där man lastar om gods för vidaretransport med annat trafikslag går för långt. Det anser Trafikutskottet som föreslår att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU om att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Det vill säga principen om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.

EU har lämnat ett förslag om att ändra i de gemensamma regler som handlar om kombinerad transport av gods mellan medlemsländerna. Det vill säga när godset transporteras med minst två olika typer av transporter, där en delsträcka är på väg och den andra på järnväg eller vatten. Syftet med ändringarna är att förbättra konkurrenskraften och främja övergången från vägtransporter till andra mer miljövänliga transportsätt.

Utskottet välkomnar stora delar av förslaget. Men när det gäller maxavståndet mellan omlastningsterminaler anser utskottet att det är ett beslut som bör fattas i respektive medlemsland.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med den lydelse om anges i bilaga 2.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-12-14
Justering: 2017-12-14
Trycklov: 2017-12-21
Reservationer 1
Utlåtande 2017/18:TU8

Förslag om maxavstånd mellan omlastningsterminaler för gods går för långt (TU8)

EU:s förslag om att införa ett maxavstånd mellan terminaler där man lastar om gods för vidaretransport med annat trafikslag går för långt. Det anser Trafikutskottet som föreslår att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU om att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Det vill säga principen om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.

EU har lämnat ett förslag om att ändra i de gemensamma regler som handlar om kombinerad transport av gods mellan medlemsländerna. Det vill säga när godset transporteras med minst två olika typer av transporter, där en delsträcka är på väg och den andra på järnväg eller vatten. Syftet med ändringarna är att förbättra konkurrenskraften och främja övergången från vägtransporter till andra mer miljövänliga transportsätt.

Utskottet välkomnar stora delar av förslaget. Men när det gäller maxavståndet mellan omlastningsterminaler anser utskottet att det är ett beslut som bör fattas i respektive medlemsland.

Förslagspunkter

1. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av kombidirektivet

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med den lydelse som anges i bilaga 2.


Reservation 1 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-16
Debatt i kammaren: 2018-01-17
4

Beslut

Beslut: 2018-01-17
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av kombidirektivet

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med den lydelse som anges i bilaga 2.


Reservation 1 (SD)