Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor - budget

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C25

  1. Godkännande av dagordningen

    Lagstiftningsöverläggningar
  2. Förberedelser inför förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet
  3. Resultat från förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet
  4. Övriga frågor