Dagordning för rådet utrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D16

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Aktuella frågor
 4. Venezuela
  - Diskussion
 5. Västra Balkan
  - Diskussion
 6. Samarbetet mellan EU och Afrikanska unionen
  - Diskussion
 7. Iran (lunchpunkt)