Dagordning för rådet allmänna frågor, art. 50

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C3584

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget
  - Lägesrapport
 4. Förberedelser inför Europeiska rådet (art. 50) den 18 oktober 2018: Utkast till kommenterad dagordning
  - Diskussionspunkt
 5. Övriga frågor