Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C3585

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Flerårig budgetram för 2021?2027
  - Riktlinjedebatt

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Presentation av det österrikiska ordförandeskapets prioriteringar
 5. Lagstiftningsplanering
  a) Avsiktsförklaring
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
  b) Lagstiftningsärenden
  - Lägesrapport
 6. Förberedelser inför Europeiska rådet den 18 oktober 2018:
  Utkast till kommenterad dagordning
  - Diskussion
 7. Rättsstatsläget i Polen/artikel 7.1 i EU-fördraget ? motiverat förslag
  - Hörande av Polen i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget
 8. Övriga frågor