Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6ADC

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Skatt på digitala tjänster
  Direktivet om skatt på inkomster från vissa digitala tjänster
  - Riktlinjedebatt
 4. (ev.) Förordning vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar
  - Allmän riktlinje
 5. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 6. Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2017
  - Föredragning
 7. Slutsatser om EU-statistik
  - Antagande
 8. Slutsatser om klimatfinansiering inför COP24
  - Antagande
 9. Uppföljning av G20:s och IMF:s möten på Bali
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen
 10. Övriga frågor