Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7404

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Direktivet om skatt på digitala tjänster
  - Allmän riktlinje
 4. Förstärkning av bankunionen
  a) Bankpaketet (CRR/CRD/BRRD/SRMR)
  - Allmänt godkännande av resultaten av trepartsdialogen

  b) Det europeiska insättningsgarantisystemet
  - Lägesrapport
 5. Övriga frågor
  a) Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 6. (ev.) Ekofinrådets rapport till Europeiska rådet om skattefrågor
  - Godkännande
 7. Den europeiska planeringsterminen 2019
  Den årliga tillväxtöversikten 2019, rapporten om förvarningsmekanismen 2019 och rekommendationen om den ekonomiska politiken för euroområdet
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 8. Genomförande av handlingsplanen för hantering av nödlidande lån i Europa
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 9. Övriga frågor