Dagordning för rådet rättsliga och inrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA442

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Förordning om ändring av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning
  - Lägesrapport (Sr Damberg)
 4. Reformeringen av det gemensamma europeiska asylsystemet och vidarebosättning
  a) Dublinförordningen
  b) Direktivet om mottagningsvillkor
  c) Skyddsgrundsförordningen
  d) Förordningen om asylförfaranden
  e) Eurodacförordningen (omarbetning)
  f) Förordningen om EU:s asylbyrå
  g) Förordningen om ramen för vidarebosättning
  - Lägesrapport (Sr Johansson)
 5. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag
  - Information från ordförandeskapet
  (Sr Johansson, Sr Damberg)

  Icke lagstiftande verksamhet
 6. Migration: EU-samarbete med länder utanför EU
  - Lägesrapport och diskussion
  (Sr Johansson)
 7. EU:s åtgärder mot terrorism ? lägesrapport och fortsatt inriktning
  - Riktlinjedebatt (Sr Damberg)
 8. Förbättring av den demokratiska motståndskraften: säkerställande av fria och rättvisa val samt bekämpning av desinformation
  - Information från ordförandeskapet (Sr Johansson)
 9. Övriga frågor (Sr Johansson, Sr Damberg)

  RÄTTSLIGA FRÅGOR

  Lagstiftningsöverläggningar
 10. Direktivet om juridiska ombud för inhämtning av bevismaterial
  - Allmän riktlinje (Sr Damberg)
 11. Visselblåsardirektivet (Sr Johansson)
  - Lägesrapport
 12. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag
  - Information från ordförandeskapet (Sr Johansson, Sr Damberg)

  Icke lagstiftande verksamhet
 13. Rådets beslut om inledande av förhandlingar om ett avtal mellan EU och USA om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
  - Riktlinjedebatt (Sr Damberg)
 14. Rådets beslut om bemyndigande att delta i förhandlingar om ett andra tilläggsprotokoll till konventionen om it-brottslighet
  - Riktlinjedebatt (Sr Damberg)
 15. Förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten: genomförande
  - Lägesrapport från kommissionen (Sr Damberg)
 16. Övriga frågor (Sr Johansson, Sr Damberg)


  I anslutning till rådets möte; Möte i GEMENSAMMA KOMMITTÉN
1. Förordning om ändring av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning
- Lägesrapport (Sr Damberg)

2. Övriga frågor
Aktuella lagstiftningsförslag
- Information från ordförandeskapet (Sr Johansson, Sr Damberg)