Dagordning för rådet utrikes frågor - handel

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6ADD

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Övriga frågor
  a) Förordning om granskning av utländska direktinvesteringar
  - Information från ordförandeskapet
  b) Övergripande förordning om bilaterala skyddsklausuler
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Världshandelsorganisationens modernisering
  - Lägesrapport
 5. Pågående handelsförhandlingar
  - Lägesrapport
 6. Rapport från kommissionen om genomförandet av frihandelsavtalen
  - Föredragning av kommissionen
 7. Övriga frågor


  Lunchdiskussion - EU´s handelsrelationer med USA