Epsco_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7409

Kommenterad dagordning rådet

2018-11-26

Arbetsmarknadsdepartementet

Enheten för EU och internationella frågor

Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 6 och 7 december 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.Godkännande av
A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

Lagstiftningsöverläggningar

(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

3.Direktivet om carcinogener eller mutagena ämnen i arbete (tredje omgången)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Beslutspunkt. Allmän inriktning.

Ansvarigt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida