FAC_kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C0838

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2018-03-12

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 19 mars 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4. Ukraina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en bred diskussion om EU:s relationer och stöd till Ukraina, dels avseende reformer, dels avseende Rysslands militära aggression.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen står fast vid stödet för Ukraina och landets arbete med att genomföra breda och djupgående reformer i linje med associeringsavtalet med EU. Regeringen välkomnar att Ukraina fortsätter att genomföra sitt ambitiösa reformprogram trots den svåra

situation som föranletts av Rysslands militära aggression i de östra delarna av landet och den olagliga annekteringen av Krim. Fyra år efter annekteringen och med fyra år av rysk militär aggression i östra Ukraina anser regeringen att det är viktigt att EU fortsätter reagera och tillämpa överenskomna sanktioner mot Ryssland. Regeringen anser att Ukrainas reformarbete är av strategisk vikt för EU och att Ukraina fortsatt bör prioriteras på EU:s dagordning. Ukraina behöver framförallt fortsätta arbetet med att bygga en oberoende och effektiv rättsstat samt bekämpa den utbredda korruptionen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Ukraina behandlades senast i UU/ EU-nämnden inför FAC den 6 februari 2017.

5. Syrien

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådet väntas diskutera den mycket svåra humanitära situationen i Syrien samt förberedelserna inför den internationella givarkonferens, med fokus på Syrien och dess grannländer, som EU står värd för i Bryssel i slutet av april. Rådet kommer även att bli informerat av FN-sändebudet Staffan de Mistura, varefter man väntas diskutera hur EU bäst kan stödja den FN-ledda politiska processen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen är djupt oroad över situationen i Syrien och kommer vid mötet att betona vikten av EU-engagemang för genomförandet av säkerhetsrådsresolution 2401 om landsomfattande vapenvila och obehindrat humanitärt tillträde, den FN-ledda politiska processen, folkrättens efterlevnad och ansvarsutkrävande. Regeringen kommer även att betona vikten av att den förestående givarkonferensen i Bryssel fokuserar på humanitära frågor och givarmobilisering.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Syrien behandlades senast i UU/ EU-nämnden inför FAC den 3 april 2017.

6. Iran

Diskussionspunkt

2 (3)

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådet förväntas diskutera om Iran mot bakgrund av USA:s president Trumps uttalande den 12 januari om att USA hotar att lämna den kärntekniska överenskommelsen (JCPOA) om den inte ändras enligt ett särskilt antal definierade krav. Målsättningen med diskussionen är att hitta vägar framåt för att bevara den kärntekniska överenskommelsen.

Förslag till svensk ståndpunkt: IAEA bedömer att Iran följer sina åtaganden under JCPOA och regeringen stödjer överenskommelsens fortsatta implementering. JCPOA hindrar Iran från att utveckla kärnvapen så länge avtalet är i kraft, stärker det internationella systemet för icke-spridning och minskar risken för konflikt i regionen. Regeringen anser att EU-enighet och gemensamt EU-stöd för fortsatt implementering av JCPOA är av största vikt. Regeringen är bekymrad över situationen för mänskliga rättigheter i Iran, Irans roll i regionen och landets missilprogram men anser att dessa frågor bör separeras från JCPOA. Regeringen stödjer ökad dialog mellan EU och Iran om bl.a. regionala frågor och mänskliga rättigheter.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Iran behandlades senast i UU/ EU-nämnden inför FAC den 16 oktober 2017.

3 (3)