TTE_transport_telekom_kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C740B

Kommenterad dagordning rådet

2018-11-26

Näringsdepartementet

Rådets möte (TTE Transport) den 3 december 2018

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av
A-punkter
a) Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska Unionen)

Lagstiftningsöverläggningar

(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska Unionen)

Transport

3 Paketet för rörlighet I, (Mobilitetspaket I)

a)Förordningen om tillträde till yrket och tillträde till marknaden för godstransporter

b)Förordningarna om viloperioder och om färdskrivare

c)Direktivet om efterlevnad av sociala bestämmelser och om lex specialis för utstationering av förare

Vilken typ av behandling förväntas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida