Biologisk mångfald och ekosystemtjänster - Kontrollstation 2016

Departementsserien 2017:32

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Kontrollstation 2016

Ds 2017:32

Ds 2017:32

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Kontrollstation 2016

Miljö- och energidepartementet

SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598
191 90

E-post:
kundservice@wolterskluwer.se

Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida