Protokoll sammanträde 2018/19:16

EU-nämndens dokument 2018/19:16

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:16

DATUM

2019-01-07 (telefonsammanträde)

TID

13.00 - 13.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 14 december 2018 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Allmänna frågor
Statsrådet Ann Linde m. fl. från Utrikesdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 8 januari 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 11 december 2018

- EU:s fleråriga budgetram (MFF) 2021-2027
- Presentation av det rumänska ordförandeskapets prioriteringar
- Koordinerat agerande avseende desinformation II AM (SD)
- Lagstiftningsärenden
- Övriga frågor:
Lunchdiskussion om hur EU ska komma närmare sina medborgare


Vid protokollet

Åsa Westlund

Caroline Hägerhäll

Justerat den
EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2018/19:16

Namn

§ 1-2

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S)

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

Karin Enström (M)

D*

Björn Wiechel (S)

Åsa Coenraads (M)

D*

Martin Kinnunen (SD)

D*

Markus Selin (S)

D*

Jens Holm (V)

Johan Hultberg (M)

D*

Ludvig Aspling (SD)

D*

Maria Strömkvist (S)

D*

Robert Halef (KD)

D*

Pyry Niemi (S)

D*

Tina Acketoft (L)

D*

Johnny Skalin (SD)

D*

Amanda Palmstierna (MP)

D*

Jessika Roswall (M)

D*

SUPPLEANTER

Kadir Kasirga (S)

D

Helena Bouveng (M)

Mathias Tegnér (S)

N

Arin Karapet (M)

Björn Söder (SD)

Dag Larsson (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Lotta Olsson (M)

N*

Roger Hedlund (SD)

Leif Nysmed (S)

Lars Adaktusson (KD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N*

Bengt Eliasson (L)

Eric Westroth (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Ottoson (M)

N

Mattias Ottosson (S)

N*

Teres Lindberg (S)

N

Pia Nilsson (S)

N*

Anna Vikström (S)

Johan Andersson (S)

Erik Ezelius (S)

Alexandra Anstrell (M)

N*

Tomas Tobé (M)

Jörgen Warborn (M)

N*

Hans Rothenberg (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Billström (M)

Jan R Andersson (M)

Betty Malmberg (M)

Hanif Bali (M)

Jessica Polfjärd (M)

Robert Stenkvist (SD)

Jonas Andersson I Linköping (SD)

Jonas Millard (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Julia Kronlid (SD)

Paula Bieler (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Lars Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Adam Mattinen (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fredrik Malm (L)

Jan Björklund (L)

Maria Ferm (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Martina Johansson (C)

Magnus Ek (C)

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Martin Ådahl (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Daniel Riazat (V)

D*

Barbro Westerholm (L)

Gulan Avci (L)

Mats Persson (L)

Johan Pehrson (L)

Arman Teimouri (L)

Lina Nordquist (L)

Helena Gellerman (L)

Erik Bengtzboe (M)

N*

Maria Malmer Stenergard (M)

Jessica Rosencrantz (M)

Lotta Finstorp (M)

Maria Gardfjell (MP)

D = Deltagande

D* = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:
1) D till kl.
2) D från kl.


EU-NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2018/19:16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om restriktiva åtgärder (Ryssland) samt listningar (CP931/terrorism).
Samrådet avslutades den 20 december 2018. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 51.

Samrådet avslutades den 20 december 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Skriftligt samråd med EU-nämnden (EUNAVFOR MED Operation Sophia) och (Myanmar/Burma). AM (V)
Samrådet avslutades den 19 december 2018. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

Vi anser att Sverige borde motsätta sig förlängningen av EUNAVFOR MED, Operation Sophia.


S
kriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 50 kompl. AM (SD)
Samrådet avslutades den 19 december 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna:

Vi är emot detta eftersom det inte finns något mervärde i att kulturfrågor sköts av EU.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 50.
Samrådet avslutades den 17 december 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.