Fredag den 14 december 2018

Föredragningslista 2018/19:29

Föredragningslista

2018/19:29

Fredagen den 14 december 2018

Kl.

09.00

Prövning av förslag till statsminister

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

1

Prövning av förslag till statsminister

Avsägelser

2

Anna Mårtensson (L) som ersättare i riksdagen fr.o.m. i dag

3

Angelika Bengtsson (SD) som suppleant i Europarådets svenska delegation

Anmälan om kompletteringsval

4

Alexander Christiansson (SD) som suppleant i Europarådets svenska delegation

Utökning av antalet suppleanter

5

Från 27 till 28 i socialförsäkringsutskottet

Val av extra suppleant

6

Fredrik Lundh Sammeli (S) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

7

2018/19:FPM16 Viseringsregler för brittiska medborgare i EU efter Brexit COM(2018) 745

SfU

Anmälan om granskningsrapport

8

RiR 2018:32 Förvaltningen av premiepensionssystemet – kostnadseffektivitet för spararnas bästa?

SfU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Framställning

9

2018/19:RS6 Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna framställning
Motionstiden utgår den 18 januari 2019

KU

Ärenden för debatt
avgörs måndagen den 17 december

Reservationer

Näringsutskottets betänkande

10

Bet. 2018/19:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

Justitieutskottets betänkande

11

Bet. 2018/19:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

_________________________