Fredag den 9 februari 2018

Föredragningslista 2017/18:70

Föredragningslista

2017/18:70

Fredagen den 9 februari 2018

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 19 januari

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2017/18:FPM50 Förhandlingsmandat för avtal om skydd av marin biologisk mångfald ( BBNJ) KOM(2017) 812

MJU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

3

2017/18:76 Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning

AU

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:72 Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter

4

2017/18:3967 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

CU

5

2017/18:3976 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C)

CU

med anledning av prop. 2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud

6

2017/18:3974 av Roger Haddad m.fl. (L)

JuU

7

2017/18:3977 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

JuU

med anledning av skr. 2017/18:84 Riksrevisionens rapport om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet

8

2017/18:3975 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

UbU


Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

9

2017/18:163 av Åsa Coenraads (M)
Hot och trakasserier mot företagare
2017/18:337 av Runar Filper (SD)
Brottslighet mot djurbönder

10

2017/18:165 av Anders Hansson (M)
Bemanning i polisens lokalområden

11

2017/18:172 av Lars-Arne Staxäng (M)
Ett utvidgat tjänstemannaansvar

12

2017/18:219 av Anders Hansson (M)
Deltidsanställda brandmän

_________________________