Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Måndag den 10 december 2018

Föredragningslista 2018/19:25

Föredragningslista

2018/19:25

Måndagen den 10 december 2018

Kl.

13.00

Bordläggningsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 15 och tisdagen den 20 november

Anmälan om kompletteringsval

2

Maria Jacobsson (S) som suppleant i försvarsutskottet fr.o.m. den 13 december 2018 t.o.m. den 13 januari 2019 under Kalle Olssons (S) ledighet

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

3

2018/19:23 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd till forskning och innovation

TU

Ärende för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkande

4

Bet. 2018/19:SoU3 Ny lag om tobak och liknande produkter

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

_________________________