Måndag den 14 januari 2019

Föredragningslista 2018/19:36

Föredragningslista

2018/19:36

Måndagen den 14 januari 2019

Kl.

16.00

Bordläggningsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 4, onsdagen den 5, måndagen den 10, tisdagen den 11, onsdagen den 12, torsdagen den 13, fredagen den 14, lördagen den 15, måndagen den 17, tisdagen den 18, onsdagen den 19, torsdagen den 20 och fredagen den 21 december 2018

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Désirée Pethrus (KD) fr.o.m. den 1 januari
Därmed upphörde Christian Carlssons (KD) uppdrag som ersättare

3

Björn Wiechel (S) fr.o.m. den2 januari
Därmed upphörde Fredrik Stenbergs (S) uppdrag som ersättare

4

Kalle Olsson (S) fr.o.m. i dag
Därmed upphörMaria Jacobssons (S)uppdrag som ersättare

Anmälan om ersättare

5

Erica Nådin (S) som ersättare fr.o.m. den 11 februari t.o.m. den 30 november under Teresa Carvalhos (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

6

Désirée Pethrus (KD) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2018/19:FPM20 Meddelandet om den inre marknaden COM(2018) 772

NU

8

2018/19:FPM21 EU:s strategi för Indien JOIN(2018) 28

UU

9

2018/19:FPM22 Mot en förstärkt internationell roll för euron COM(2018) 796

FiU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

10

2018/19:20 Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandragets tillförlitlighet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 januari

FiU

_________________________