Måndag den 21 januari 2019

Föredragningslista 2018/19:40

Föredragningslista

2018/19:40

Måndagen den 21 januari 2019

Kl.

11.00

Regeringsförklaring

Anmälan om utsedda statsråd

______________________________________________________________________________

1

Regeringsförklaring

2

Anmälan om utsedda statsråd

Anmälan om kompletteringsval

3

Nermina Mizimovic (S) som suppleant i konstitutionsutskottet och skatteutskottet fr.o.m. den 22 januari t.o.m. den 22 april under Laila Naraghis (S) ledighet

4

Erica Nådin (S) som suppleant i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. den 11 februari t.o.m. den 30 november under Teresa Carvalhos (S) ledighet

Meddelande om partiledardebatt

5

Onsdagen den 30 januari kl. 09.00

_________________________