Tisdag den 2 april 2019

Föredragningslista 2018/19:71

Föredragningslista

2018/19:71

Tisdagen den 2 april 2019

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 12 mars

Avsägelse

2

Barbro Westerholm (L) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Barbro Westerholm (L) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

4

Henrik Vinge (SD) fr.o.m. den 1 april

Meddelande om frågestund

5

Torsdagen den 4 april kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

6

2018/19:28 Tisdagen den 26 mars

TU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7

2018/19:143 av Jan Ericson (M)
Reseavdrag vid arbetspendling

8

2018/19:144 av Jan Ericson (M)
Reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden

9

2018/19:148 av Larry Söder (KD)
Fastighetsskatten

10

2018/19:150 av Kjell Jansson (M)
Skattereformen

11

2018/19:152 av Niklas Wykman (M)
Företagsskatter

12

2018/19:153 av Tobias Andersson (SD)
Kemikalieskatten

13

2018/19:154 av Sofia Westergren (M)
Drivmedelsskatter

14

2018/19:159 av Mikael Eskilandersson (SD)
Inofficiella äktenskap

15

2018/19:160 av Mikael Eskilandersson (SD)
Olagliga barnäktenskap

16

2018/19:161 av Mikael Eskilandersson (SD)
Barns rätt till båda föräldrarna

17

2018/19:162 av Niels Paarup-Petersen (C)
Copyrightdirektivet

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Trafikutskottets betänkande

18

Bet. 2018/19:TU10 Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

Näringsutskottets betänkande

19

Bet. 2018/19:NU9 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

2 res. (S, SD, V, MP)

Justitieutskottets betänkanden

20

Bet. 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor

23 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

21

Bet. 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare

12 res. (M, SD, C, KD, L)

Försvarsutskottets betänkande

22

Bet. 2018/19:FöU9 Militära frågor

17 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utbildningsutskottets betänkanden

23

Bet. 2018/19:UbU11 Gymnasieskolan

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

24

Bet. 2018/19:UbU12 Vuxenutbildning

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)


Miljö- och jordbruksutskottets betänkande och utlåtande

25

Utl. 2018/19:MJU10 Kommissionens meddelande om en EU-ram för hormonstörande ämnen

26

Bet. 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald

40 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Utrikesminister Margot Wallström (S)

27

2018/19:123 av Amineh Kakabaveh (V)
Turkiet inför valet 2019

28

2018/19:129 av Amineh Kakabaveh (V)
Sverige och den internationella feministiska kampen

29

2018/19:130 av Amineh Kakabaveh (V)
Iranska kvinnor

Statsrådet Per Bolund (MP)

30

2018/19:133 av Lotta Olsson (M)
Lantmäteriernas funktion

Statsrådet Hans Dahlgren (S)

31

2018/19:137 av Ludvig Aspling (SD)
Rättsstatens principer i Rumänien

_________________________