RR9

Framställning / redogörelse 1998/99:RR9

Förslag till riksdagen

1998/99:RR9

Riksdagens revisorers förslag angående Utvecklingssamarbetet - styrning, genomförande, samordning och uppföljning av biståndet 1998/99 RR9 1 Revisorernas granskning

Riksdagens revisorer har på eget initiativ genomfört en granskning av utvecklingssamarbetet. Granskningen har i huvudsak omfattat det bilaterala utvecklingssamarbetet och inriktats på frågor om hur biståndet styrs, genomförs, samordnas och följs upp. Särskilt har anslagsformerna och medelstilldelningen, Sidas förvaltningsbistånd, utvecklingssamarbetet genom enskilda organisationer samt samarbetet med EU granskats.

Under granskningen har ett omfattande intervjuarbete genomförts, främst med företrädare för Sida och Regeringskansliet. Intervjuer har även gjorts med företrädare för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1999-06-03 Bordläggning: 1999-06-03 Hänvisning: 1999-06-10 Motionstid slutar: 1999-09-17
Förslagspunkter (12)
Följdmotioner (6)