Allmänhetens förtroende för polisen

Interpellation 2016/17:221

av Lars-Arne Staxäng (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Enligt en undersökning som Aftonbladet har presenterat har förtroendet för den svenska polisen rasat. Enligt undersökningen har antalet personer som känner stort förtroende för polisen rasat med 25 procentenheter, från 56 procent till 31 procent, under ett år. Samtidigt har antalet personer som känner ett litet förtroende för polisen ökat med 25 procentenheter. Hela 44 procent har mycket eller ganska litet förtroende för den svenska polisen. Det minskade förtroende för den svenska polisen har även bekräftats tidigare av en Sifoundersökning som utfördes i november förra året.

Dessa siffror är katastrofala. Situationen är ytterst allvarlig. Polisen är grunden för den svenska rättsstaten. Om befolkningen inte känner förtroende för polisen och inte känner att polisen kommer att hjälpa till när något händer kommer man inte heller att kontakta polisen. Det är tecken på ett samhälle i förfall när människor slutar att lita på sin polis.

Regeringen och Polismyndighetens egen ledning är de som är ytterst ansvariga för denna förtroendekris. Under det gångna året har vi nästan dagligen kunnat läsa om hur poliser säger upp sig i förtid. Det är tydligt att regeringen och Polismyndigheten brustit i sitt ledarskap. Därför är det svårt att se förtroenderaset som något annat än ett stort missförtroendevotum från den svenska befolkningen mot polisledningen och inte mot de enskilda poliserna.

Regeringen måste vidta åtgärder för att återupprätta förtroendet för den svenska polisen. Situation är allvarlig och förra årets poliskris håller nu på och utveckla sig till en nationell samhällskris.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att återupprätta förtroendet för den svenska polisen?

Kommer statsrådet och regeringen att ta några initiativ för att se till att det sker en förändring i ledarskapet av Polismyndigheten för att ge den svenska polisen en nystart?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-01-11 Överlämnad: 2017-01-11 Anmäld: 2017-01-12 Sista svarsdatum: 2017-01-25 Svarsdatum: 2017-01-27
Debatt (7 anföranden)