Arbetslösheten i Södermanland

Interpellation 2016/17:594 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

I juli månad presenterades statistik som visar att Södermanland har Sveriges högsta arbetslöshet med hela 10,2 procent. Därefter kommer Gävleborgs län med 10,1 procent. I riket ligger snittet på 7,3 procent, något som är oförändrat sedan samma månad i fjol. Trots rådande högkonjunktur och goda tider förmår inte regeringen att minska jobbklyftan i landet. Detta om något är oroande.

Inget län vill toppa listan för högst arbetslöshet, med överhängande risk att hamna i en negativ spiral av färre företag, färre jobb och mindre framtidstro.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson följande:

 

Vilka nya åtgärder avser ministern och regeringen att tillsätta för att se till att sänka arbetslösheten i Södermanland? 

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-16 Överlämnad: 2017-08-16 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-15
Debatt (7 anföranden)