Arbetslösheten i Sverige

Interpellation 2017/18:76 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Uppgifter från Eurostat visar att Sverige har lyckats betydligt sämre än EU-genomsnittet när det gäller att minska arbetslösheten.

Arbetslösheten bland EU-länderna har sjunkit från 10,1 till 7,7 procent sedan början av den här mandatperioden. Samtidigt har arbetslösheten i Sverige sjunkit från 7,8 till 6,8 procent. I jämförelse har nästan en fjärdedel av arbetslösheten inom EU som helhet försvunnit, men i Sverige handlar det bara om en åttondel. I Tyskland har arbetslösheten sjunkit från 5 till 3,7 procent sedan 2014.

När Alliansen lämnade regeringsmakten låg vi på en tolfte plats i EU när det gäller listan över lägst arbetslöshet, och arbetslösheten låg hela 2,3 procentenheter under EU-genomsnittet. I dag har Sverige halkat ned till en femtondeplats och vår arbetslöshet är nu inte ens 1 procentenhet lägre än EU-genomsnittet. Regeringens mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet blir alltmer avlägset.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

Hur avser ministern och regeringen att vända arbetslöshetsutvecklingen där Sverige alltmer halkar efter övriga EU?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-26 Överlämnad: 2017-10-27 Besvarad: 2017-11-07 Anmäld: 2017-11-07 Sista svarsdatum: 2017-11-17
Debatt (14 anföranden)