Åtgärder för högre tillväxt

Interpellation 2018/19:95 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det är inte bara när det gäller arbetslöshet Sverige tappar mark jämfört med andra länder. Vi hamnar nära botten i EU:s nya konjunkturprognos. Bara Tyskland och Italien väntas ha sämre BNP-tillväxt 2019. Det duger inte – nu behöver vi ta upp tillväxtkampen med övriga EU.

Anledningen är att tillväxttakten i Europa försvagas, vilket påverkar Sverige som ett litet exportberoende land. Men även försvagad inhemsk efterfrågan och en avsvalnande arbetsmarknad anges som faktorer. Som konsekvens dämpas företagens investeringar och den privata konsumtionen, enligt EU-kommissionen. Samtidigt är Sveriges BNP per capita också bland den lägsta i EU.

Att regeringen tillsammans med stödpartierna i det läget går fram med förslag som friår och familjevecka riskerar att försätta Sverige i en än sämre situation. Tillväxten är helt avgörande för att pengar ska kunna skjutas till välfärden, vilket kommer att behövas åren framöver med en växande andel äldre i befolkningen.

Sverige har i många avseenden goda förutsättningar för tillväxt och ännu starkare sysselsättning. Befolkningen är välutbildad och tar snabbt till sig ny teknik. Näringslivet är innovativt med omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet, och möjligheten till finansiering är god.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att Sverige ska kunna konkurrera med resten av Europa när det gäller tillväxt?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-21 Överlämnad: 2019-02-22 Anmäld: 2019-02-26 Sista svarsdatum: 2019-03-12